Allmänna Villkor

Mellan Varannan Krona AB, nedan kallat ”VK”, och förening/skola/laget/skolklassen eller gruppen (”Gruppen/Gruppens”) gäller dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”). Genom att köpa och sälja VKs produkter, godkänner gruppen inklusive kontaktperson (”KP”) dessa Allmänna Villkor och ett bindande avtal uppstår mellan VK och gruppen.

 

1. Gruppens villkor

1.1  Ska bestå av minst 5 personer.

1.2  Gruppen ska ha en kontaktperson som sköter kontakten med VK.

1.3  Insamlingen ska ha som syfte att tjäna pengar till ett gemensamt uppsatt mål.

1.4  Gruppen förbinder sig till att genomföra försäljningen när beställning av produkter är mottaget av VK.

 

2. Kontaktpersonens (KP) villkor

2.1  Minst 18 år gammal.

2.2  Tillhandahålla ett telefonnummer för att kunna bli nådd på samt en giltig e-postadress.

2.3  Tar personligt betalningsansvar för gruppens betalningar till VK.

2.4  Inga betalningsanmärkningar.

2.5  Godkänner att en kreditprövning sker.

2.6  Godkänner att vi sparar dennes personuppgifter i vår databas.

2.7  Betalningsansvaret kan överlåtas till annan person som lever upp till villkoren, utan att avsluta sitt uppdrag som kontaktperson. VK förbehåller sig rätten att neka ny betalningsansvarig, varpå ansvaret stannar hos kontaktpersonen.

2.8  KP förbinder sig att läsa och följa VKs instruktioner.

 

3. VKs skyldigheter

3.1  VK förbinder sig till att ge försäljningsgruppen support och stöd under hela aktiviteten, detta sker genom KP.

3.2  VK förbinder sig till att leverera beställda varor.

3.3  Om kunden vid reklamation önskar pengarna tillbaka ska VK utbetala ersättningen inom tio vardagar, detta gäller om reklamationen är förklarad giltig.

3.4  VK förbinder sig till att aldrig lämna ut personuppgifter till tredje part.

 

4. Registration och beställningar

4.1  För att göra en beställning måste Kontaktperson vara minst 18 år, kunna nås på ett telefonnummer och ha en giltig e-postadress.

4.2  KP kan göra en beställning genom att:

4.3  Fylla i och göra en beställning på webbplatsen efter att ha loggat in eller skapat ditt personliga konto.

4.4  Ringa VK på 08 – 40 80 10 30 mellan 9:00 och 16:30 helgfria vardagar.

4.5  VK accepterar inga beställningar som gjorts på andra sätt än de som anges ovan.

4.6  Om VK accepterar Gruppens beställning får KP ett meddelande om det i form av en orderbekräftelse. VK skickar orderbekräftelsen via e-post. Den gäller från det datum som den skickas till KP. Om VK inte kan acceptera Gruppens beställning, kommer VK kontakta KP via e-post, telefon eller brev och hjälpa till för att göra ordern fullständig.

 

5. Erbjudanden, bonus & kampanjer

5.1  Kampanjkoder, bonuskoder eller andra erbjudanden går ej att kombinera och gäller endast ett (1) per lag, klass eller förening om inget annat är överenskommet skriftligt.

5.2  Dessa koder och bonusar är endast giltiga när en försäljning är genomförd.

 

6. Betalningsvillkor

6.1  Fakturan skickas till angiven leveransadress och kommer tillsammans med leveransen.

6.2  Betalningen skall ske senast 14 dagar efter fakturan erhållits. Är betalning inte fullgjord senast på förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen från förfallodagen.

 

7. Ersättning

Gruppen behåller skillnaden mellan försäljningspriset till sina kunder och fakturabeloppet. VK tar inte ansvar för försäljningsgruppens egen redovisning av ersättningen.

 

8. Frakt & Retur

8.1  Om Gruppen uppnår minimigränsen på 150 paket bekostas frakt av VK med undantag för returfrakt som ej är reklamation, detta bekostas av Gruppen.

8.2  Vid retur som ej är reklamation, debiteras Gruppen en administrationsavgift om 25kr á paket.

8.3  Under 150 sålda paket står gruppen för frakt, 375:- SEK (exkl. moms). För ej uthämtade postpaket debiteras 320:- SEK.

 

9. Minsta beställning

Minsta beställningen är 100 paket för gruppen, om inget annat är överenskommet skriftligt.

 

10. Force Majeur

Ersättning för skada föreligger inte om försening, obrukbarhet eller skadan beror på en omständighet utanför VKs kontroll vars följder inte skäligen kunnat undvikas eller övervinnas, t ex skada som tillfogats Gruppen av tredje part, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar VKs personal eller inte), olyckshändelser, krig, dataintrång, blixtnedslag, brand, explosion, hårt väder, naturkatastrof eller handling eller underlåtenhet från myndighet eller annan för vilken VK inte svarar.

 

11. Personuppgifter

KP är införstådd med att VK behandlar personuppgifter om KP för att kunna tillhandahålla och administrera utförandet av VKs skyldigheter, samt för den verksamhet som KP har samtyckt till i och med dessa villkor.

 

12. Allmänt

12.1  VK accepterar ej beställningar för leverans utanför Sverige.

12.2  VK förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst utan föregående meddelande. Sådana ändringar gäller omedelbart, dock har det däremot ingen inverkan på beställningar som gjorts innan sådana ändrade villkor anslagits på webbplatsen.